typ Q8 Pozioma zgrzewarka ośmiogłowicowa (2 x4 głowice) sterowana CNC

typ Q8

Pozioma zgrzewarka ośmiogłowicowa (2 x4 głowice) sterowana CNC

  • Zalety:
  1. Duży rozmiar zgrzewanych ram do 3 600 mm*4 850 mm
  2. Ruch operatora ograniczony do minimum
  3. 1 operator obsługujący 2 linie zgrzewające
  4. Niezbędna przestrzeń ograniczona do minimum
  5. Zmniejszone nakłady inwestycyjne
  6. Łatwe programowanie nowych sekcji profili