typ DEM/ALU Centrum tnąco- obróbcze sterowane CNC do profili aluminiowych

typ DEM/ALU

Centrum tnąco- obróbcze sterowane CNC do profili aluminiowych

  • Soenen oferuje REALNE i innowacyjne rozwiązanie problemów obróbczych, których pozostali dostawcy po prostu nie uznają.
  • Dzięki 23 osiom CNC ze sterowaniem marki Fanuc (światowym liderem w automatyzacji i robotyce w przemyśle motoryzacyjnym) została wyeliminowana konieczność ręcznych ustawień maszyny.
  • Magazyn podający jest całkowicie niezależny i wyposażony w 4 osie kontrolowane CNC do zaciskania profili.
  • System frezowania wyposażony jest w 15 silników wysokiej częstotliwości, które są rozmieszczone na 2 wspornikach. Każdy wspornik może jednocześnie wykonywać operacje, oba na 3 osiach CNC.
  • Profile odwrócone: frezy są uruchamiane przez 3 osie kontrolowane CNC celem dopasowania właściwej głębokości i wysokości obróbki. Pozwala to zaprogramować dowolną operację frezowania profili odwróconych.
  • Sekcja cięcia: cięcie jest w pełni kontrolowane numerycznie i konfigurowane dla każdego profilu, dzięki czemu można uzyskać najlepszą wydajność i doskonałe rezultaty cięcia.
  • W pełni automatyczne etykietowanie na osi serwo.
  • Stół odbiorczy: jest wyposażony w 2 sterowane serwo chwytaki , które odbierają kawałki z dużą prędkością i bez tarcia na powierzchni . Chwytaki ustawiają kawałki na stole odbiorczym z dużą szybkością i dokładnością, co pozwala uzyskać bardzo dużą przepustowość przechowywania obrobionych kawałków.
  • Ten unikalny system został opracowany tak, aby mieć minimum kontaktu z profilem podczas przemieszczania się profili: dzięki czemu, możliwość uszkodzenia jest praktycznie zerowa.