Dokončovacia fréza s CNC riadením

24 august 2017
  • 3 servo osi CNC riadené
  • Otvorené ISO programovanie a nastavenie parametrov
  • Možnosť frézovať veľmi ostré uhly a zaoblenia
  • Riešenie pre "imitáciu dreveného vzhľadu" spojenia
  • Frézovanie z ľava dprava a sprava doľava
  • 2 profily možu byť frézované v rovnakom cykle
  • Univerzálny upínač
  • Stroj pracuje úplne samostatne