typ Q4 Štvorhlavová zváračka

typ Q4

Štvorhlavová zváračka

 • Automatické zváranie štyroch rohov pod uhlom 90° v jednom pracovnom cykle
 • Automatický cyklus založenia s plne číslicovým riadením polohovania zvarov
 • Automatický systém odsunu zvarencov
 • Zváračka má certifikát CE a spĺňa požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. Pre vyššiu bezpečnosť operátora stroja sú všetky hlavy umiestnené pod krytmi
 • Prakticky neobmedzené možnosti
 • Všetky typy profilov
 • Stroj možno vybaviť automatickými príložkami (voliteľné). Multifunkčné príložky umožňujú zvárať širokú škálu rôznych profilov. Multifunkčné príložky sú automaticky nastavené na požadovaný profil a sú riadené automaticky z programu stroja, nie je nutný zásah obsluhy, čo má za následok veľkú úsporu času.

 • Rozsah priečneho prierez profilov: výška 200 mm a šírka 140 mm
 • Rozsah rozmerov: minimálny vnútorný 150 x 250 mm, maximálny vonkajší 3150 x 3600/5000 mm
 • Možnosť zvárania kombinácie profilov
 • Možnosť uzatvárania prvkov H
 • Stroj môže byť vybavený (voliteľné) automatickou montážou, vŕtaním  a priskrutkovaním priečky okna počas zváracieho cyklu, s možnosťou montáže 1 alebo 2 priečok v 1 cykl. To má za následok veľkú úsporu času pri montáži.
 • Možnosť zvárania dverových zárubní s prahom alebo bez (voliteľné)
 • Možnosť zvárať imitáciu dreva (voliteľné)
 • Ideálna kvalita zvárania
 • Možnosť vŕtanie pántov na krídle v priebehu zváracieho cyklu (voliteľne)
 • Každá zváracia jednotka je kontrolovaná samostatne po stránke všetkých parametrov
 • Elektronická regulácia všetkých parametrov zvarov s priamym odčítaním na obrazovke
 • Elektronická regulácia teplota zrkadla a nožov so zobrazením teploty a s alarmom
 • Automatické nastavovanie teploty topenia pre rôzne priečne prierezy profilov
 • Automatický systém korekcie pre každú časť rámu za účelom kompenzácie tolerancie rezania v rozsahu + 5 mm a – 2 mm
 • Obidve zadné hlavy sa nastavujú samostatne na monitore
 • Vlastné projekčné a vývojové oddelenie garantuje, že príložky budú ideálne prispôsobené zváraniu
 • Ideálny vzhľad bielych/farebných zvarov a zabezpečená pevnosť rohov
 • Automatizácia operácií - bezporuchová výroba
 • Zostavenie krokov procesu zvárania pomocou programu na výrobu okien; čítač čiarových kódov
 • Vďaka automatickému prispôsobeniu zváracích hláv sa rám a krídlo zvárajú s použitím príložiek
 • Teoretické rozmery = skutočné rozmery (číslicovo kontrolovaná presnosť polohovania do 1/10 mm)
 • Periodické hlásenia zo zváracích procesov (denné/týždenné/mesačné)
 • Solídna konštrukcia SOENEN zameraná na kvalitu a odolnosť
 • Možnosť zvárania profilov s nasadenými tesneniami
 • Možnosť spojenia zváračky so začisťovacím automatom vrátane otočného mechanizmu. Automatické zasielanie všetkých dát týkajúcich sa typu profilu, farby a tesnení, ktoré sú potrebné pre vykonanie operácie
 • Riadenie PLC-PC najnovšej generácie
 • Stroj je možné obsluhovať manuálne alebo z joblistu, ktory je možné vygenerovať z akéhokoľvek oknárskeho programu
 • Identifikácia rámov pomocou čítača čiarových kódov
 • Na monitore (text aj obrázky) úplná diagnostika chýb
 • Možnosť zvárania profilov s nasadenými tesneniami /voliteľné/
 • Pomoc cez LOG ME IN