typ RTT/2 Univerzálna dvojhlavová zváračka

typ RTT/2

Univerzálna dvojhlavová zváračka

 • Zabezpečuje veľmi vysokú kapacitu a špičkovú kvalitu zváraných stĺpikov
 • Zváranie jedného stĺpika v jednom pracovnom cykle
 • Vovarenie dvoch stĺpikov do rámu v jednom pracovnom cykle
 • Možnosť zvárania zrazení, uhlov alebo malých rozmerov
 • Dvoj-, troj- alebo štvorhlavová verzia
 • Všetky hlavy sú vybavené ohrievacími doskami v tvare V
 • Centrálne alebo samostatné ovládanie každej hlavy
 • Systém rýchlej výmeny obvodových príložiek
 • Rýchle nastavenie hlavy na vovarenie stĺpika
 • Obidva upínače na hlave sú ovládané samostatne pomocou redukčných ventilov
 • Prítlak a zváranie sú ovládané samostatne
 • Pre zaistenie optimálnych výsledkov zvárania sa posuv hláv uskutočňuje pomocou hriadeľa so servomotorom
 • Stroj s vysokou kapacitou a veľmi vysokou presnosťou zvárania
 • Elektronický systém ochrany znemožňuje zahájiť cyklus zvárania tak dlho, kým nebudú dosiahnuté optimálne parametre teploty
 • Všetky dorazy sú chrómované a kalené, čo zabezpečuje ich dlhú životnosť. Obmedzenie 0,2 mm: zváranie farebných profilov a profilov s imitáciou dreva bez akýchkoľvek problémov
 • Elektronická kontrola teploty ohrievacej dosky a nožov s digitálnym snímaním informácií a s alarmom
 • Elektronická kontrola pracovného cyklu stroja s diagnostikou chýb v PLC
 • Automatická regulácia času nahrievania pre profily rôznych prierezov
 • Automatický odsun hlavy po každom pracovnom cykle, vďaka čomu nie je potrebné ručné polohovanie hlavy pri opakujúcich sa rozmeroch