typ Q8 Horizontálna osemhlavová zváračka (2 x 4 hlavy) s CNC riadením

typ Q8

Horizontálna osemhlavová zváračka (2 x 4 hlavy) s CNC riadením

  • Prednosti:
  1. Veľký rozmer zváraných rámov do 3600 mm *4850 mm
  2. Zásahy operátora obmedzené na minimum
  3. 1 operátor obsluhuje 2 zváracie linky
  4. Potrebný priestor obmedzený na minimum
  5. Nižšie investičné náklady
  6. Jednoduché programovanie nových prierezov profilov