typ BFP DUPLEX Začisťovačka rohov s CNC riadením

typ BFP DUPLEX

Začisťovačka rohov s CNC riadením

 • Automatické a kompletné opracovanie rohov: bielych, laminovaných fóliou, oblúkovitých foriem konvexných a konkávnych a špeciálnych profilov
 • Neobmedzené možnosti: všetky typy profilov a ich rôzne kombinácie
 • Rýchlosť a automatické riadenie: vysoká výrobná kapacita vďaka 4 CNC osiam; plne automatická, eliminuje nutnosť prítomnosti obsluhy - manipulačný systém stola nezávislý na prísune a odsune zvarencov
 • Automatizácia obsluhy - výroba eliminujúca chyby
 • Automatická identifikácia profilov
 • Identifikácia profilov skenovaním alebo cez sieťové spojenie
 • Sieťové spojenie so 4- alebo 6-hlavovou zváračkou
 • Automatická identifikácia stĺpikov
 • Orientácia na budúcnosť: vďaka pevnej konštrukcii SOENEN je zaručená dlhá životnosť strojov. Moderná technológia riadenia a spôsob obsluhy, jednoduché zadávanie nových databáz spracovávaných profilov
 • Dostupná v dvoch verziách: prísun profilov z ľavej alebo pravej strany
 • Lineárna a kruhová interpolácia
 • Vysokofrekvenčné motory
 • Kotúče na čistenie vonkajších plôch zvarov
 • Všetky nastavenia a rýchlosti sú ovládané z úrovne obslužného monitora
 • Možnosť voľby spôsobu začistenia s drážkou alebo bez
 • Možnosť voľby medzi profilmi s tesnením alebo bez
 • Možnosť začisťovania kombinácie uhlov alebo dvoch rôznych typov profilov
 • Riadenie PLC-PC najnovšej generácie s procesorom INTEL
 • Stroj je možné obsluhovať ručne (voľba profilov a operácií na monitore počítača) alebo prostredníctvom automatického systému identifikácie profilov
 • Výrobné súbory job generované každým komerčným oknárskym programom je možné zadávať do strojov cez diskety alebo sieť. Existuje možnosť odosielania dát priamo zo štvorhlavovej zváračky
 • Možnosť pripojenia čítača čiarových kódov
 • Na obrazovke sa zobrazuje automatická diagnostika chýb (text aj obrázky)
 • Jednoduché programovanie nových prierezov profilov