typ EMB Začisťovačka zvarených stĺpikov a rohov s CNC riadením

typ EMB

Začisťovačka zvarených stĺpikov a rohov s CNC riadením

 • Automatické opracovanie rohov: bielych, laminovaných fóliou, oblúkovitých foriem konvexných a konkávnych a špeciálnych profilov
 • Neobmedzené možnosti: všetky typy profilov a ich rôzne kombinácie Dostupná v dvoch verziách: zľava doprava alebo z prava doľava
 • Rýchlosť a automatizácia: 3+2 hriadele na pohon nástrojového držiaka umožňujú dosahovať vysokú produktivitu vďaka automatickému manipulačnému systém, ktorý premiestňuje zvarence zo zváračky ku začisťovačke a po ich začistení ich automaticky odsúva zo stroja
 • Automatické riadenie stroja garantuje bezchybnú výrobu
 • Sieťové prepojenie s 4- alebo 6-hlavovovu zváračkou, všetky dáta sa prenášajú automaticky
 • Voľba typov profilov a tvarov rámov na monitore
 • Generovanie informácií z oknárskeho programu, selekcia pomocou skenera a čiarového kódu alebo bezdrôtovým spojením
 • Orientácia na budúcnosť: garantovaná dlhá životnosť strojov vďaka pevnej konštrukcii SOENEN, moderná technológia riadenia a obsluhy, jednoduché zadávanie nových databáz spracovávaných profilov
 • Začisťovačka zvarených stĺpikov a rohov plne riadená počítačom
 • Dostupná v dvoch verziách: zľava doprava alebo z prava doľava
 • Všetky nastavenia sú ovládané servomotormi
 • Lineárna a kruhová interpolácia
 • Vysokofrekvenčné motory
 • Kotúče na čistenie vonkajších plôch zvarov
 • Všetky nastavenia a rýchlosti sú ovládané z úrovne obslužného monitora
 • Možnosť voľby spôsobu začistenia s drážkou alebo bez
 • Možnosť voľby medzi profilmi s tesnením alebo bez
 • Možnosť začisťovania kombinácie uhlov alebo dvoch rôznych typov profilov
 • Riadenie PLC-PC najnovšej generácie s procesorom INTEL
 • Stroj je možné obsluhovať ručne (voľba profilov a operácií na monitore počítača)
 • Výrobné súbory job generované každým komerčným oknárskym programom je možné zadávať do stroja cez diskety alebo sieť. Jestvuje možnosť odosielania dát priamo zo štvor- alebo šesťhlavovej zváračky
 • Možnosť pripojenia čítača čiarových kódov
 • Na obrazovke sa zobrazuje automatická diagnostika chýb (text aj obrázky)