typ BF/S Automatická začisťovačka rohov

typ BF/S

Automatická začisťovačka rohov

 • Dva motory frézky na začisťovanie vonkajšej plochy zvareného rámu
 • Dve drážkovacie jednotky na drážkovanie hornej a dolnej plochy profilu
 • Skenovací systém v drážkovacích jednotkách
 • Trvalo vysoká kvalita drážkovania, ktorá je zaručená vďaka priamemu hydraulickému pohonu drážkovačov
 • Automatický pracovný cyklus - bezprostredný prísun rámov do začisťovačky
 • Automaticky ovládaný systém upínania - nevyhnutný v prípade profilov rôznej výšky
 • Jednoduché nastavovanie hĺbky frézovania a drážkovania
 • V prípade akrylátových profilov alebo profilov s imitáciou dreva sa môžu drážkovače vypínať samostatne
 • Všetky pohyblivé prvky sú uložené na zosilnených hriadeľoch s lineárnymi guličkovými ložiskami
 • Elektronická kontrola pracovného cyklu stroja s diagnostikou chýb v PLC
 • Môže sa rozšíriť o systém vŕtania pod tesnenie vnútri aj zvonka