typ MG Elektronický doraz dĺžky

typ MG

Elektronický doraz dĺžky

 • Použitie:
 1. Univerzálna dvojhlavová píla typ ZV12
 2. Píla na zasklievacie lišty typ GZP
 3. Jednohlavová píla na rôzne uhly typ BZ
 4. Univerzálna píla na profily typ OM350
 5. Píla na oceľ typ FA
 • Kladový podávač s dĺžkou 4000 mm
 • Riadený PC a ovládaný servomotorom. Existuje možnosť prepojenia s oknárskym programom (cez sieť alebo disketu). Údaje sa môžu zadávať aj ručne
 • Všetky údaje sú zobrazené na obrazovke
 • Rýchlosť polohovania: 30 m/min. Ručné nastavovanie v dvoch rýchlostiach
 • Parametre prídavku na zvar, korekčné parametre +/– 0,1 mm
 • Presnosť nastavenia maximálnej a minimálnej dĺžky rezu
 • Nezávisle inštalované samostatné zariadenie - môže sa prispôsobiť každej operácii rezania
 • Na obrazovke sa zobrazuje automatická diagnostika chýb (text aj obrázky)
 • Voliteľné: tlačiareň štítkov
 • Voliteľné: elektronická šablóna