typ DEM 12 Obrábacie centrum profilov s CNC riadením

DEM 12

Obrábacie centrum profilov s CNC riadením

 • Automatický podávač umožňujúci prísun profilov s maximálnou dĺžkou 6500 mm
 • Minimálna dĺžka: 500 mm
 • Osem nosných mostíkov s reťazami a profilovými zásuvkami z legovanej ocele
 • Nosnosť: 12 kusov profilov + 1 kus na spracovaní
 • Plne automatické podávanie ďalších profilov
 • Rýchlosť nastavovaná na monitore a riadená CNC
 • Polohovanie riadené pomocou CNC motora
 • 8 osí CNC - štandardná dĺžka spracovávaných profilov: 6500 mm
 • Manipulácia s profilmi v stroji pomocou automatického CNC chápadla
 • Polohovanie profilu na hriadeli s automatickým systémom mazania
 • Číslicové polohovanie chápadla ako funkcia šírky profilu
 • Snímač v servospínači umožňuje presné upnutie profilu
 • Číslicovo riadená horizontálna poloha chápadla
 • Programovateľná rýchlosť polohovania - servomotor
 • Protihluková ochrana - izolačná kabína
 • Dva motory píly 2,2 kW: 45º- 90º- 135º
 • Pílové kotúče s priemerom 500 mm
 • Rezacia jednotka pre uhol 90° s pílovým kotúčom 420
 • Rezanie V zárezov pomocou CNC systému - nastavovanie hĺbky na jednej strane profilu
 • Automatické rezanie z obidvoch strán profilu
 • Automatický cyklus rezania V pomocou systému CNC (regulácia hĺbky)
 • Automatický cyklus rezania trapézového výrezu
 • Automatická optimalizácia straty profilu
 • Rýchlosť rezania je možné regulovať
 • Inštalácia s prípojkou odsávania prachu
 • Systém odoberania na priečnom stole s dĺžkou 3 m
 • Riadenie PLC-PC najnovšej generácie
 • Zadávanie dát cez disketu alebo sieť
 • Na obrazovke sa zobrazuje automatická diagnostika chýb (text aj obrázky)
 • Voliteľné:
 1. Tlačiareň štítkov so štítkovacím zariadením
 2. Duplicitný systém odoberania: pre oddelenie profilov, ktoré sa budú vystužovať od tých bez výstuže
 3. Optimalizácia na úrovni spracovania s čítačom kódov
 4. Pripojenie cez modem
 5. Odsávanie pilín a prachu
 6. Dopravníkový pás na dopad