typ LAD Automatický systém triedenia

typ LAD

Automatický systém triedenia

  • Opracované profily sa automaticky odsúvajú z obrábacieho centra a následne sa triedia do regálov alebo manipulačných vozíkov podľa požiadaviek zváracieho centra
  • Manipulačný systém je ovládaný servomotormi
  • Zakladací systém do polohy 0
  • 20-40-60 priehradiek, maximálne 2160 kusov
  • Regulovaná rýchlosť zakladania