• DEM 12 - DEM PLASMA - DEM 10- MAD - MT/S

    Automatizované linky na spracovanie profilov
  • typ DEM 12 - MGR - DEM DUPLEX - MT/S

    Automatizované výrobné linky pre plastové okná
  • typ DEM MODULAR 12 & DEM MODULAR 10 DUPLEX

    Obrábacie centrum profily s CNC riadením